Српска православна црква у Манхајму посвећена је Светом преподобном Симону Монаху, брату Светог Саве и сину великог жупана Стефана Немање, родона­чел­ника лозе Светих Немањића.

Најпре жупан, а потом круни­сан за првог Српског краља 1221. године Стефан Прво­венчани непо­средно пре свог упо­којења 1228. године прима монашки постриг и постаје Симон Монах.

Мошти светог Краља Прво­венчаног – препо­добног оца нашег Симона Монаха данас почивају у манастиру Студеница.

Свети преподобни Симон Монах празнује се 7. октобра (24. септембра по старом календару).