Како послати прилог цркви

Наша црквена општина се издржава  искључиво од прилога верника, који својим месечним прилозима у оквиру трајног налога такозваним „дауерауфтразима“(„Dauerauftrag“) помажу цркви у отплати кредита за откуп просторија, радовима на уређењу храма, одржавању зграде и другим активностима.

Не треба дозволити да се цркве сетимо само кад неко треба да се венча, крсти или испрати, јер и у међувремену се морају плаћати трошкови одржавања. Православни верник помаже своју цркву. Зато шаљемо уплатницу за прилог цркви, а за исти рачун могуће је отворити и трајни налог („Dauerauftrag“).

Добровољне прилоге можете уплатити на следећи рачун:

Serbisch-Ortodoxe Kirchengemeinde Mannheim

Sparkasse RHH

Konto-Nr: 38077945

BLZ: 67050505

IBAN: DE91 6705 0505 0038 0779 45